Brandstoftoeslag

Eenmaal per jaar worden de prijzen geïndexeerd volgens de NEA-norm. Hiermee worden fluctuaties van bijvoorbeeld loonkosten en congestie opgevangen. De brandstof is echter door het jaar heen een moeilijk grijpbare component. Om die reden wordt deze vaker geïndexeerd en vind u deze apart bij uw opdracht terug op de factuur. Als we dit niet zouden doen, moeten we een behoorlijke risico-opslag voor de brandstof-fluctuaties hanteren. Nu heeft u een eerlijker prijs.

Hoe werkt het
Wij werken met 2 toeslagen. Voor nationaal en voor internationaal.
De toeslagen vindt u op uw factuur terug bij elke order. Uiteraard wordt de toeslag alleen berekend over componenten die met het vervoer te maken hebben. Dus niet over bijvoorbeeld een dienstverlening als opslag.

Brandstoftoeslag Internationaal
Voor de berekening van deze toeslag volgen we de mutaties van de index van TNT, één van onze partners.
Dus als de brandstof-index van TNT met 1%-punt toeneemt, neemt de toeslag van JBM ook met 1%-punt toe. We doen dit steeds op de maandag van de week.

Brandstoftoeslag Nationaal
Elke maand bepalen we aan de hand van de brandstofstofprijs op de 1ste van de maand welk percentage daarbij hoort. De brandstoftoeslag kan dus omhoog, maar ook omlaag gaan.
Om de brandstofprijs te bepalen op de 1ste van de maand, baseren we ons op de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van de diesel zoals gepubliceerd op https://www.nu.nl/brandstof

Onderstaande tabel geeft de percentages weer bij de verschillende brandstoftarieven.

 Brandstofprijs %
 € 1,001%
 € 1,081%
 € 1,161%
 € 1,241%
 € 1,322%
 € 1,403%
 € 1,484%
 € 1,565%
 € 1,646%
 € 1,727%
 € 1,808%
 € 1,889%
 € 1,9610%
 € 2,0411%
 € 2,1212%
 € 2,2013%
 € 2,2814%
 € 2,3615%
 € 2,4416%
 € 2,5217%

JBM behoudt zich ten alle tijde het recht voor, zonder kennisgeving, de tabel, de bron voor de meting alsook de methodiek aan te passen als de omstandigheden daarom vragen.
Heeft u nog vragen? Neem gerust kontakt op sales@jbm.nl