In Nederland en andere landen zijn maatregelen genomen om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan.

Onderstaand overzicht geeft de actuele status en mogelijke acties die zouden kunnen volgen. En wat dat voor uw verzendingen betekent.

N.a.v. de persconferentie van dinsdag 13 oktober j.l. handhaven we alle eerder genomen maatregelen.

Belgie

Als gevolg van overheidsmaatregelen en verplichte bedrijf- en/of winkelsluitingen door de Belgische Overheid zijn er met onmiddellijke ingang en voorlopig tot en met zaterdag 25 april a.s. in België OP ZATERDAGEN GEEN AFLEVERINGEN mogelijk.

Zendingen binnen Nederland

Er zijn op dit moment geen overheidsmaatregelen afgekondigd die het verzenden of ontvangen van goederen via koerier of pakketdienst beperken.

Het aantal verzendingen via Packs neemt door de corona-crisis enorm toe. Dit in combinatie met het feit dat we niet weten wat de toekomst op korte of langere termijn brengt, heeft Packs ertoe doen besluiten alleen nog maar op basis van best-effort af te leveren. Concreet betekent dit dat uw zending er langer over kan doen dan u gewend bent. Wij zijn hier niet voor aansprakelijk.

Belangrijk voor u te weten zijn de volgende maatregelen die wij treffen:

  1. We kunnen ons voorstellen dat een ontvanger niet wil tekenen voor ontvangst op onze chauffeurstelefoon. In dat geval gaat de zending retour als ‘geweigerd”. Wilt u dit niet, dan kunt u bij het aanmelden van de zending in het opmerking de tekst ‘Toestemming voor aftekenen door chauffeur inzake COVID-19’.
  2. Het is waarschijnlijk dat we vaker een zending niet op een zakelijk adres kunnen afleveren, omdat mensen bijvoorbeeld thuis werken. Wij verzoeken u dit met de ontvanger af te stemmen.
  3. Indien er op/rondom de Centrale Overslag van Packs, en/of 1 van haar partners een verbod op het afhandelen van verzendingen wordt afgekondigd, zijn er reeds maatregelen genomen om dit vanuit andere locaties voort te zetten. Op dat moment vervalt elke toezegging over levertijden en vindt de dienstverlening, zonder uitzondering, plaats op basis van best-effort.

Het is belangrijk dat u zich ervan bewust bent dat er in een dergelijk geval niet altijd tijd gegeven wordt om de zendingen die reeds aanwezig zijn naar de nieuwe locatie te brengen. In dat geval is de overheid degene die beslist en beschikt over uw zending. Uiteraard melden wij u dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk.

Verenigd Koninkrijk

In verband met de huidige COVID-19 maatregelen in het Verenigd Koninkrijk (United Kingdom) accepteren en verzenden wij geen zendingen meer hierheen. Dit geldt voor zowel de reguliere pakketzendingen als de directe koeriersritten.

Zendingen die vanaf maandag 21 december 2020 op onze sortering zijn ontvangen worden tegengehouden en geretourneerd.

Zendingen van en naar andere landen

Verschillende landen hebben een lock-down, maar op dit moment zijn er nog geen formele sluitingen voor koeriersdiensten en pakketzendingen.

Voor landen waar inwoners geacht worden thuis te blijven, zal de bezorging aan zakelijke adressen slecht mogelijk zijn.

De meest efficiente weg is dat u vóór verzending met de ontvanger de mogelijkheden afstemt. Deze is vaak het beste op de hoogte van de lokale situatie.