Per 1 januari passen we onze algemene tarieven aan met 2%. Wij baseren deze prijsstijging op de voorlopige cijfers zoals die door Panteia (vroeger NEA) voor ons vakgebied zijn gepubliceerd.

Panteia is een onafhankelijk kennisinstituut wat elk jaar onderzoek doet naar de kostenontwikkeling in de logistieke branche. Hierin kijken ze naar de specifieke kosten die de vervoerder moet maken voor de dienstverlening. Denk daarbij onder andere aan de CAO, tekort aan chauffeurs, congestie en effecten van milieumaatregelen zoals milieuzone’s.

Uiteraard respecteren wij de (langlopende) contracten en afspraken. Tot einde looptijd gelden hiervoor de afgesproken tarieven.

Meer over onze tarieven

Wilt u meer weten over onze tarieven? Wilt u een passende offerte voor onze koeriersdiensten of pakketservice? Of wilt u een langlopende afspraak of aanbesteding bespreken? Neem dan direct contact met ons op.