Algemene voorwaarden JBM

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van toepassing:
  • Vervoer: De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMRverdrag.
  • Opslag: De Algemene Opslagvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam
  • Fulfilment: De Logistieke Servicevoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014
  • Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.