Algemene Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden, van
toepassing:
• Vervoer: De Algemene Vervoercondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie
van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam en Rotterdam, ingeval van
grensoverschrijdend vervoer van zaken over de weg in aanvulling op het CMRverdrag
• Opslag: De Algemene Opslagvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam
• Fulfilment: De Logistieke Servicevoorwaarden, gedeponeerd ter griffie

van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.
• Betalingen: Voor werkzaamheden waarop bovengenoemde voorwaarden niet van
toepassing zijn gelden de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden,
gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage op 2 juli 2002, aktenummer 69/2002

Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie
van toepassing.